Infopunt

Indien u een afspraak niet kunt naleven, gelieve deze dan minstens 2 uur op voorhand af te melden. 
Zo kan er iemand in uw plaats geholpen worden.
Voor een gemiste afspraak zonder tijdige verwittiging wordt een verzuimvergoeding van 10 euro aangerekend. 
Hiervoor is geen tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk.
PATIENTENSTOP
Om de drukte in onze praktijk op te vangen hanteren wij voor onbepaalde tijd opnieuw een patiëntenstop.
Er worden geen nieuwe dossiers overgenomen, dringende consulten kunnen enkel als er geen andere arts gecontacteerd kan worden.

AANDACHTSPUNT

 

Indien u met 2 personen naar de raadpleging komt die elk een vraag/probleem hebben: gelieve hiervoor 2 afzonderlijke afspraken in te boeken.

Op deze manier vermijden we wachttijd voor de mensen na u in de wachtzaal:
per patiënt voorzien wij 15 minuten, meerdere problemen vragen meer tijd.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Adviezen wanneer u naar de praktijk komt:

 • Draag een mondmasker indien u klachten heeft van hoest – koorts – verkoudheid.
 • Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat. Dit om drukte in de wachtzaal te vermijden.
 • In de wachtzaal kunnen maximum 5 mensen plaatsnemen.
  In het geval dat alle stoelen bezet zijn, gelieve buiten of in de auto te wachten.

TIJDELIJKE PATIENTENSTOP LAUREN MAENEN

Bij Lauren kunnen er in de maanden november tem januari geen nieuwe patiënten opstarten.
Zoekt u hulp of ondersteuning kunt u terecht op de volgende websites:
– www.vindeenpsycholoog.be
– www.ggzlimburg.be

SAMENWERKING PSYCHOLOGE
Sinds juli 2022 is eerstelijnspsychologe Lauren Maenen werkzaam in onze praktijk. Een afspraak bij Lauren inboeken kan via email of telefonisch:

 • lauren.maenen@gmail.com
 • +32 472 46 40 59

Wij vragen met aandrang om de gemaakte afspraak na te komen, of tijdig te annuleren indien u verhinderd bent. Annulatie kan ten laatste de dag voordien via SMS of mail.

Bij laattijdig annuleren (<24 op voorhand) of afwezigheid zonder geldige reden rekenen wij een verzuimvergoeding aan van €40 per gemiste afspraak.

Afspraken
Afspraken maken kan via de online agenda of telefonisch op het nummer: 089/86 84 86.

Openingsuren
Ma. – vr.: 8:00 – 18:00
Zaterdag: Wachtdienst
Zondag: Wachtdienst

Dringende afspraken
Dringende afspraken enkel via telefonisch contact:
089/86 84 86.

De verbouwingen aan onze praktijkruimtes zijn afgerond. 

U kan de artsen vinden in volgende kabinetten:

 • Dr. Brecht Schutyser: nr 105: gebouw rechterzijde
 • Dr. Sigrid Jong: nr 105: gebouw rechterzijde
 • Dr. Ria Leenders: nr 103: gebouw linkerzijde, benedenverdieping
 • Dr. Katrien Haesevoets: nr 103: gebouw linkerzijde, benedenverdieping
 • Dr. Jonathan Swerts: nr 103: gebouw linkerzijde: BOVENverdieping

  Het secretariaat is toegankelijk via de glazen deur achteraan het gebouw nr. 103.

Praktijkrondleiding